လူကုန္ကူးမႈမျဖစ္ပြားေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လုိ႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေျပာ

လူကုန္ကူးမႈေတြ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ေနရတယ္လုိ႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။