လာမည့္ အယ္လ္နီညိဳ ပိုမိုျပင္းထန္မည္

လက္ရွိျဖစ္ပြားရန္ တာဆူလ်က္ရွိေသာ အယ္လ္နီညိဳသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၇ ကထက္ ပိုမိုျပင္းထန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း A1 Jazeera သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမုဒၵရာ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ ေလထုဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္း (NOAA) ႏွင့္ ျဗိတိန္မိုးေလ၀သအဖြဲ ့အစည္းတို ့က လက္ရွိအယ္လ္နီညိဳသည္ ၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္မည့္ အေနအထားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းေနလ်က္ရွိသည္ဟု 
ေထာက္ျပထားသည္။
 
အီေကြတာအေရွ ့ျခမ္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေရျပင္သည္ ပိုမိုပူေႏြးလာေနေၾကာင္းလည္း ယင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက သတိေပးထားသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily