ရာသီတုပ္ေကြးမျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို လံုေအာင္ႏွာေခ်ရန္ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာရွိသူမ်ားအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျပီး ခ်ိန္တြင္ လက္ကိုေရ၊ ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရန္၊တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွင့္ နီးကပ္စြာေနထိုင္ျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ လံုေလာက္စြာ အနားယူျပီး အဟာရျပည့္၀စြာ အစာစားသံုးရန္လိုေၾကာင္း အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက နီးစပ္ရာေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၌ ကုသမႈခံသင့္ျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ခုခံအားက်ကာလသားေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္အဆုတ္တီဘီေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ စသည့္ အျခားေရာဂါအခံရွိသူမ်ားႏွင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္တေလာ ျပင္းထန္အသက္ရွဳလမ္္းေၾကာင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ခံစားရပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မီ ထိေရာက္စြာ  ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးထားသည္။ 
Credit - Myanmar Times