ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရး ၾကိဳးပမ္းေန

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ မီးတစ္ၾကိမ္ျပတ္ပါက ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ မီးျပတ္မႈ အၾကိမ္ေရမ်ားကို စနစ္တက်ျပတ္သားကာ မီးျပတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္(၄)ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ေမ၁၀ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ဓာတ္အားလိုင္းၾကိဳး (Insulated cable)မ်ားလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ မလြတ္ေသာ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ထြင္ျခင္းကို ဇြန္လအမီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။ျပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မီးျပတ္မႈမ်ားျပားခဲ့ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအနီးရွိ သစ္ပင္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။လက္ရွိအာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အကူအညီျဖင့္ရရွိသည့္  Insulated cable မိုင္၇၀၀ အနက္မွ မိုင္၁၅၀ ကိုရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္း လဲလွယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။