ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရားမ၀င္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းအခ်ိဳ႕ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ တရားမ၀င္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ား စီစစ္မႈအရွိန္ျမွင့္ရန္ စာရင္းရရွိထားေသာ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ရွိ ေဆးခန္းမ်ားကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ အၾကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
တရားမ၀င္ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆး၀ါးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားေတြ႔ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တရားမ၀င္ ကုသမႈပံုစံျဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ ေဆးခန္းဆယ္ခုေက်ာ္ ရွိသည္ဟု တိုင္ၾကားစာရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ အလ်ဥ္းသင့္သည့္အတိုင္း ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တရားမ၀င္ ေဆးခန္းဟုယူဆေသာ ေဆးခန္းမ်ားကို တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ေဆးကုသသူမ်ား ကုသျခင္းရွိမရွိ၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိမရွိ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိဟူေသာ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းကုသေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။