ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမည္

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းရွိ ငါးမဖမ္းရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ငါး၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးလွတင္ကေျပာၾကားသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊သန္ခ်င္တံတားအနီးရွိ ျမစ္သံုးခြဇုန္မွ ပင္လယ္၀အထိ ႏွင့္ သန္လ်င္တံတားအနီးရွိ အထက္တာတမံ၊ေအာက္တမံဧရိယာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ငါးမဖမ္းရဧရိယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာေတြ၀င္လာရင္ ျငိစြန္းမႈေတြျဖစ္မွာ စိုးတာရယ္၊တံတားပ်က္စီးမွာစိုးတဲ့အတြက္အဲဒီေနရာေတြကို ငါးဖမ္းခြင့္ပိတ္ထားပါ၊ငါးဖမ္းခြင့္ပိတ္ထားတဲ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ ရရွိတဲ့သတင္းေတြအရ ေမွ်ာပိုက္ေတြ၊က်ားပိုက္ေတြနဲ႕ ၀င္ဖမ္းတယ္လို႔သိရတဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲျပီးပါျပီ "ဟုဦးလွတင္က ေျပာဆိုသည္။တရားမ၀င္ ငါး၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ေရေၾကာင္းရဲ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
Credit -The Voice