ရန္ကုန္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ အမႈိက္မပစ္ဖို႔နဲ႔ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းဖို႔နည္းဥပေဒျပဌာန္းမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္မွာ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္တာေတြကို စည္ပင္ဥပေဒအရ အေရးယူေနသလို တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားရရွိဖို႔ ခက္ခဲေနတာေတြနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာမွာ
ထိေရာက္မႈမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္ပင္ဥပေဒမွာ အသိပညာေပးတာေတြ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ဖို႔၊ တားျမစ္ခ်က္ေတြကိုလဲ သင့္ေတာ္တဲ့ဒဏ္ေၾကးေတြသတ္မွတ္ျပီး
ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ဖို႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
 
 
 
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ အမႈိက္သိမ္းတာ၊ ကြန္ကရစ္ခင္းတာ၊ ေရဆိုးစီးဆင္းတဲ့ေျမာင္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္တာေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔၊ အမႈိက္မပစ္ဖို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္႐ံုးပညာေပးတာနဲ႔အတူ  စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းတာေတြကို
နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ျမဳိ႕နယ္အမတ္ဦးလွေဌးက ေမးျမန္းတာကို ၀န္ၾကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။