ရန္ကုန္ပင္လယ္၀တြင္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ပင္လယ္၀ဘက္တြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းအသစ္တစ္ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္  ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္ပင္လယ္၀ဘက္တြင္ ဆိပ္ကမ္းအသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာမီ ႏိုင္ငံတကာ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
 
ဧျပီလ ၂ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
့ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ ဆိပ္ကမ္းေပါင္းကိုးခုခန္႔ရွိကာ အခ်ိဳ႕ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ကိုလိုနီလက္ထက္ကတည္းက ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး အဆိုပါဆိပ္ကမ္းကိုးခုထဲမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ဖြံျဖိဳးအတိုးတက္ဆံုးျဖစ္ကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ကုန္စည္၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို  ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ပင္ အတင္အခ်ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။