ရန္ကုန္တြင္ ကြမ္းတံေထြး ေထြးပါက ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ က်ပ္ငါးေသာင္းထိ ဒဏ္ရိုက္မည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚသို႕ ကြမ္းတံေထြးေထြးပါက လာမည့္ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ က်ပ္သံုးေသာင္းမွ ငါးေသာင္းအထိ ဒဏ္ရိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီ (YCDC)မွ  အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္အရ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာႏွင့္လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ကြမ္းတံေထြး ေထြးျခင္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႕ပစ္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ပါက  ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ ၃ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းအထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ သံုးလတာကာလအထိ ပညာေပးကာလသတ္မွတ္ျပီး ပညာေပးကာလျပီးဆံုးပါက အေရးယူမႈကို စတင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႔ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူမည္ဆိုသည္ကိုမူ လတ္တေလာေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ရာျပတ္ဌာနမွ ဌာနမွဴးဦးသန္းေဌးကေျပာၾကားသည္။
ထို႔ုျပင္ ပန္းဥယဥ္၊ပန္းျခံ၊အားကစား ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ အမိႈက္ သို႔မဟုတ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္အရာကို ပစ္ခ်ျခင္း၊သြန္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းျပဳပါက ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၃ ေသာင္းမွ က်ပ္သံုးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၃လ အထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒအသစ္တြင္ ပါရွိသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) အသိေပး လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကို YCDC ၏ လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုစီတြင္ အရြက္ေရ ၂ ေသာင္းျဖင့္ဌာန ၂၀ အတြက္ အသိေပးစာရြက္ ေလးသိန္းကို ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္မွစ၍ ယင္းဌာနသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအား ျဖန္႕ေ၀ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ၂၈ရက္တြင္ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။