ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ၿပီးခဲ႔တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ဖမ္းဆီးမႈ အမႈေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးျမႇင့္ဖမ္းဆီးထား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ဖမ္းဆီးမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဖမ္းဆီးေနၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း အမႈေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးျမႇင့္ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အမႈႀကီးနဲ႔ အျခားအမႈ စတဲ့ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြ ေလွ်ာ့က်ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ပုန္း၊ ေလာင္းကစား၊ ျပည့္တန္ဆာ၊ က်င့္ ၅၄၊ ယစ္မ်ိဳး၊ ရဲအက္၊ ေျခခ်ဳပ္၊ မႈယစ္ေဆး၀ါး၊ ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယို၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စတဲ့(၁၀)မ်ိဳးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ဖမ္းဆီးေနတာပါ။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း အမႈေပါင္းငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ အမႈေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တိုးျမွင့္ဖမ္းဆီးထားႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အခုလိုဖမ္းဆီးတာေတြေၾကာင့္ အမႈႀကီးေတြ သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့ တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ လွည့္ကင္း၊ ပတ္ကင္း၊ ၀ပ္ကင္း၊ ယာဥ္စစ္ပိတ္ဆို႔ စစ္ေဆးတာေတြကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို လက္ရွိမွာလည္း လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဒါ့ျပင္ ရပ္၊ ေက်းအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသလို မႈခင္းအသိပညာေပးယာဥ္နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔မွအပ က်န္ေန႔မ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လိုက္လံ အသိပညာေပးခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။