ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕နယ္မ်ား ရက္ပိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးယာယီျဖတ္မည္ဟု YESC ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရက္ပိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးယာယီျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC )က  ေမ၁၃ရက္၌ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၆၆ေကဗြီ၊၃၃ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ား၊ Distribution Transformer မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊မိုးဦးကာလလွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္၊သစ္ကိုင္းခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္  ေရရွည္ဓာတ္အားလိုင္း  တည္ျငိမ္ျပည့္၀စြာေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ ၀န္အားမႏိုင္ေတာ့သည့္ ၁၁ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္းၾကိဳးမ်ားအား လွ်ပ္ကာပါေသာ ဓာတ္အားလိုင္းၾကိဳးအသစ္မ်ား လဲလွယ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ေမ၁၅ရက္ႏွင့္ ၁၇ရက္တို႔တြင္ နံနက္၉နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီ  အထိလွ်ပ္စစ္မီးယာယီျဖတ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။
 
 
အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ အင္းစိန္၊မဂၤလာဒံု၊လိႈင္သာယာ၊ေရႊျပည္သာ၊လွည္းကူး၊ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ၾကီး၊ေထာက္ၾကန္႔၊ဥကၠံ၊ဒါးပိန္၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ပုစြန္ေတာင္၊ေတာင္ဥကၠလာပ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊သဃန္းက်ြန္း၊ရန္ကင္း၊ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊တာေမြ၊အင္းတိုင္၊ေျမာင္းတကာ၊ေရႊလင္ပန္း၊ထန္းတပင္၊ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ေရႊေပါကၠံ၊မရမ္းကုန္းႏွင့္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အဆိုပါရက္မ်ား၌ အခ်ိန္ပိုင္းဓာတ္အားျပတ္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္အားျပတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔လွ်ပ္စစ္မီးယာယီျဖတ္ရျခင္းအတြက္ လူမႈအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မႈအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့့္ YESC က အသိေပးေတာင္းပန္ထားသည္။
 
Credit -Myanmar Times Daily