ရန္ကုန္တိုင္းရွိ အစိုးရေဆးရံုအခ်ိဳ႕အဆင့္ျမင့္မည္

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္သည့္လူနာမ်ားျပားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆးရံုအခ်ိဳ႕ကို အဆင့္ျမွင့္တင္္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာဌာန၊ အေရးေပၚတာ၀န္ခံဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေမာ္ေမာ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွ လူနာအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပသမႈမ်ား ျပားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ သန္လွ်င္ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ လိႈင္သာယာေဆးရံုႀကီးကို အဆင့္ျမွင့္တင္လိုပါက ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ ပဲခူး၊သနပ္ပင္၊ သီလ၀ါ စသည့္ေနရာမ်ားမွ လူနာမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါေဆးရံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ကုသမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္သည့္လူနာမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၊ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚဌာန သို႔ေန႔စဥ္လာေရာက္ျပသသည့္ လူဦးေရမွာ ၄၅၀ မ် ၅၀၀ ဦးၾကားရွိျပီး အသက္အႏၱရာယ္ရ်ိသည့္ လူနာ၊ သာမာန္လူနာႏွင့္ အေရးေပၚမဟုတ္သည့္ လူနာဟူ၍ခြဲျခားထားပါတယ္။ ယင္းအထဲတြင္ အသက္အႏၱရယ္ရွိသည့္လူနာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အလယ္အလတ္ကုသမႈ လိုအပ္သည့္ လူနာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လာေရာက္ျပသလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 
Credit - The Voice