ယူကရိန္းခြဲထြက္ေရးသူပုန္းမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ရုရွားကို NATO သတိေပး

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသရွိခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ား အေပၚေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ NATO အဖြဲ႕အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ရွရွားႏုိင္ငံကို ေတာင္းဆိုလုိက္ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
 
ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားကို ရုရွားႏုိင္ငံက စစ္လက္နက္ႏွင့္အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားေပးေနျခင္းသည္ အကဲခတ္သည့္အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု NATO ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဂ်ိန္းစ္စတိုလန္ဘဂ္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily