ယခင္ႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာေလးဘီလီယံေက်ာ္ပို

ျပည္ပႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္စ ၂၀၁၇ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔မွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒႆမ ၆ဘီလီယံရရွိခဲ့ျပီး ယခင္ႏွစ္ကာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။
 
ပုဂၢလိကက႑မွ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဒႆမ ၆ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ယင္း၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္.
 
"ပို႔ကုန္မ်ားမ်ား ပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ SME ကထြက္တဲ့ ကုန္ေတြလည္း ပို႔ႏိုင္ေအာင္၊လယ္ယာက႑ကထြက္တဲ့ ဖြဲတို႔၊ႏွမ္းတို႔၊ဆန္တို႔ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ပို႔ႏိုင္တဲ့အလားအလာကရွိတယ္။မလုပ္ႏိုင္ေသးတာ။ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လယ္ယာက႑ကို အကိ်ဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့  Contract Farming စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လည္းေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ " ဟုပုဂၢလိကက႑ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတ (၁)ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။
 
ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဓိကပို႔ကုန္မ်ား အေနႏွင့္ေျမပဲဆန္၊ခ်ဴပ္ျပီးအ၀တ္အထည္ (CMP)၊ေရထြက္ကုန္မ်ား ၊သတၱဳႏွင့္ သတၱဳရိုင္းမ်ား ၊ သားေရစိမ္းႏွင့္ သားေရေခ်ာ၊ မတ္ပဲစသည္တို႔ကို အဓိကတင္ပို႔ႏိုင္ျပီး  ပုဂၢလိကက႑မွ ၈၃ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အမ်ားဆံုးကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။