မႏၲေလးဆန္ေစ်းကြက္မွာ ဆန္အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေန

ယခုတစ္ပတ္ မႏၲေလးဆန္ေစ်းကြက္မွာ ဆန္အေရာင္းအဝယ္ေတြေကာင္းေနၿပီး ျပည္တြင္းေရာျပည္ပပါ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၲေလးဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အသင္းကသိရပါတယ္။ မႏၲေလးဆန္ေစ်းကြက္မွာ ေဒသတြင္း စားသံုးမႈမ်ားျပားတဲ့ ဆန္ေတြ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေ က မႏၲေလးမွာ စားသုးံမႈမ်ားတဲ့  မဂ်မ္းေတာဆန္အေဟာင္း တစ္အိတ္  က်ပ္ ငါးေသာင္းငါးေထာင္ အသစ္ တစ္အိတ္က်ပ္ ေလးေသာင္း ၊ ေရႊဘို ဧရာမင္းဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္သုးံေသာင္းရွစ္ေထာင္ ၊ ေရႊဘို ေဘးၾကား ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ငါးေသာင္းငါးေထာင္ ဝန္းက်င္၊ဧရာဝတီ မီးေကာက္ဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္သုးံေသာင္း နွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ နဲ႔ မေနာသုခဆန္က တစ္အိတ္ က်ပ္ နွစ္ေသာင္းခုနွစ္ေထာင္က်ပ္ ဝန္းက်င္ ေစ်းရွိတယ္လို႔ မႏၱေလးဆန္ကုန္စည္ဒိုင္က သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိ ျပည္တြင္းသံုးဆန္ေစ်းက ၅၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀ ၾကား အတက္မွာရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၲေလးဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အသင္း ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ ကေျပာပါတယ္။ ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ေရာင္းခ်တဲ့ ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြလည္း  ယခင္လက အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ ယခုရက္ပိုင္း အေရာင္းအဝယ္ျပန္ေကာင္း ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
တရုတ္ျပည္တင္ပို႔တဲ့ ဆန္အမ်ိဳးအစားေတြ ထဲက  ရတနာတိုးဆန္ တစ္အိတ္က်ပ္ နွစ္ေသာင္းသုးံေထာင္ငါးရာ ၊ တိုင္းေက်ာ္ အသြယ္   ၊ ၇၄၇   နဲ႔ မေနာသုခဆန္အမ်ဳိးအစားေတြကေတာ့ တစ္အိတ္ က်ပ္ နွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ငါးရာမွာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။မၾကာခင္မွာမႏၱေလးဆန္ေစ်းကြက္ကိုမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေရႊဘိုကဆန္ေတြဝင္ေရာက္လာဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။