မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ ကမာၻ ့ႏွလုံးက်န္းမာေရးေန ့က်င္းပမည္

မႏၱေလးျမိဳ ့အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရုံၾကီး ႏွလုံးေရာဂါအထူးကုဌာနမွ ၾကီးမွဴးျပီး ကမာၻ ့ႏွလုံးက်န္းမာေရးေန ့World Heart Day 2015 ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ နံနက္ ၈နာရီမွ ၁၁နာရီ အထိ မႏၱေလးျပည္သူ ့ေဆးရုံၾကီး
၅ထပ္ ႏွလုံးေဆးကုသေဆာင္သစ္ စတုတၳထပ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 
ကမာၻေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၁၇.၃သန္းခန္ ့ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၀ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ ကမာၻ ့ႏွလုံးက်န္းမာေရးေန ့ကုိ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ က်င္းပျဖစ္တာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကု
ေဆးရုံၾကီး ႏွလုံးေရာဂါအထူးကုဌာန ႏွလုံးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိး၀င္းက ခုလုိေျပာပါတယ္။
 
 
 
မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ ့ႏွလုံးက်န္းမာေရးေန ့တြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။