မႏၱေလးျမိဳ႕ေနရာ ေလးခုတြင္ တန္ဖိုးမွ်တိုက္ခန္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မည္

ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရွိ သမၼေတာ၊ဘိုတပ္ကုန္း၊မဲကင္းကုန္းႏွင့္ ခ်မ္းျမသာစည္ ျမိဳ႔နယ္ရွိ ၅၉လမ္းႏွင့္ျမတ္ေလးလမ္းတြင္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မႏၱေလးတိုင္း ျမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က  သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အဆိုပါေလးေနရာကို ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရေရး လုပ္ေဆာင္ေနျပီး တည္ေဆာက္မည့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ျမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးဦးသက္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
စုစုေပါင္းေျမအက်ယ္အ၀န္း ၃၃ဧကခန္႔ရွိမည့္ အဆိုပါေလးေနရာတြင္ တစ္ျပိဳင္တည္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အျပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မႏၲေလးတိုင္း၊ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ ထပ္မံသိရသည္။
အဆိုပါတိုက္ခန္းမ်ားကို အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊အျငိမ္းစားယူေတာ့မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား ၊၀င္ေငြနည္းျပည္သူႏွင့္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားကို အဓိကေရာင္းခ်ေပးရန္ မႏၱေလးတိုင္း၊ျမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စီစဥ္ထားသည္။