မႏၱေလးရိွ အင္းမ်ားမထိန္းသိမ္းပါက ဌက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းသြားႏိုင္ဟု သတိေပး

မႏၱေလးျမိဳ႕ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ရိွ ေရတိမ္အင္းမ်ားကို မထိန္းသိမ္းပါက ျမန္မာ့ေရဌက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာဌက္ႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။ ယင္းအင္းမ်ား အဓိကၾကံဳေနရသည္႔ အႏၱရယ္မွာ ဌက္မ်ားကို ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဆိပ္ခ်ျခင္း၊ ေရွာ့ခ္တိုက္ငါးဖမ္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ တြတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဴကန္၊စဥ္႔ကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စြန္ရဲအင္းႏွင့္ ပလိပ္အင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သမန္ႏွင့္ ဘေနာအင္းတို႔ရိွေနရာ ေရဌက္မ်ား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈ အမ်ားဆံုးအင္းမွာ ပလိပ္အင္းႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ "စြန္ရဲအင္းႏွင့္ ပလိပ္အင္းကို သဘာ၀ အရင္းအျမစ္အတိုင္း ျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္" ဟု မႏၱေလးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ ျပဴကန္၊ ပလိပ္အင္း၊ ေတာင္သမန္အင္း၊ ဘေနာအင္း တို႔သည္ ျမန္မာ့ ဌက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အျပင္ ေဆာင္းခိုဌက္မ်ားလာေရာက္ က်က္စားေသာ အင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
 Credit - The Voice