မႏၱေလးတိုင္းအတြင္ မဲဆႏၵရွင္သံုးသိန္းခန္႔ မဲစာရင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ဟုဆို

မႏၱေလးတိုုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွားယြင္းေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္သံုးသိန္႔ခန္႔ကို ျပင္ဆင္ေပးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသၾကီးေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌဦးေအာင္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
 
စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၄င္းက ယင္းသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
မႏၱေလးတိုုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို ဇြန္လ ၈ရက္ေန႔က ပထမအၾကိမ္ေၾကာညာခဲ့ျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မဲစာရင္းၾကည့္ေပးေစလုိျပီး
အမွားပါက ေထာက္ျပေျပာဆိုတင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
 
Credit: The VOICE Daily