မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ေဆးရံုမ်ားတြင္ အကူသူနာျပဳမ်ား ထပ္တိုးခန္ ့မည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အစိုးရေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္ လူနာမ်ားျပားလာ၍ သူနာျပဳမလံုေလာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အကူသူနာျပဳမ်ား ထပ္တိုးခန္ ့အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴး
 ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ယင္းသို ့ အကူသူနာျပဳမ်ား ခန္ ့အပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့က သူနာျပဳမ်ားကို လူေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း၊စာေမးပြဲေျဖဆိုေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၅၀၀ ဦးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily