မံုရြာတြင္ ပဲတီစိမ္းေစ်းေကာင္း

ခ်င္းတြင္ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေျမႏုန္းႏွင့္ သဲေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေႏြပဲတီ(ေခၚ) ပဲတီစိမ္းၾကီး (လက္ေကာက္ပဲ)သည္ေပၚစအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၂၈၀၀၀ျဖင့္ေစ်းဖြင့္ခဲ့ျပီး ယခုရက္ပိုင္း၌ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၃၇၀၀၀ ထိေစ်းေပါက္ေနေၾကာင္း
မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ထံမွ သိရသည္။
 
 
အဆိုပါ ေႏြပဲတီသည္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးရေသာ ရက္၆၀ သက္တမ္းရွိျပီး ႏိုင္ငံျခားေစ်း၀ယ္လက္ရွိသျဖင့္ တြက္ေျခကိုက္ေသာသီးႏွံျဖစ္ေၾကာင္း ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားကေျပာဆိုသည္။
 
 
ေႏြပဲတီ ပဲတီစိမ္းၾကီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက က်ပ္ ၃၆၀၀၀ေစ်းေပါက္ေနရာမွ ယေန႔ေပါက္ေစ်းတြင္ က်ပ္တစ္ေထာက္ျမင့္တတ္ခဲ့ျပီး ေစ်းေကာင္းရေနေၾကာင္း မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ထံမွ သိရသည္။