မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေကာ္မရွင္ထံ သတင္းပို႔ေစဟု ဒုတိုင္းရဲမွဴးၾကီးဆို

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ေဆာင္စဥ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက
မဲဆြယ္စည္းရံုးမည့္ေနရာမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ ၾကိဳတင္သတင္းေပးပို႕ေစလုိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ဒုတိယတုိင္းရဲမွဴးၾကီး ၀င္းဗိုလ္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း  တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily