မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပင္းထန္

ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈေၾကာင့္ မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပထမေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတိေပးမႈၾကားမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္ တနဂၤေႏြေန႔
အေစာပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ကြာလာလမ္ပူလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္စုေ၀းလ်က္ရွိသည္ဟု VOA သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
သန္႔ရွင္းမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ စုစည္းထားၾကေသာ ဘာဆီးလႈပ္ရွားမႈကို အျခားမေလးရွားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္လညး္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ အဖြဲ႔၏သေကၤတ အ၀ါေရာင္၀တ္ဆင္မႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္
လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အ၀ါေရာင္လူအုပ္ၾကီးလွ်ံထြက္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။
 
နာဂ်စ္ရာဇာတ္ကိုတ္ထြက္ရန္ ဦးေဆာင္တုိုက္တြန္းခဲ့သူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းမဟာသီယာမိုဟာမက္ကလည္း စေနေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဇနီးႏွင့္ အတူ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ထြက္ေပၚလာကာ လက္ခုပ္သံမ်ားခံယူရင္း ဆႏၵျပသူမ်ားအား " ဆက္လုပ္ၾက " ဟု
လႈံ႕ေဆာ္ကာထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။ 
 
Credit: The VOICE Daily