မုဒိမ္းမႈကို ထိေရာက္အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစိုးရကို တိုက္တြန္း

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာအျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ အစိုးရထံ တိုက္တြန္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သည့္အမႈမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေစလိုေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
 
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၆၇၁ မႈႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၈၉၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ယခင္ႏွစ္ကထက္ျဖစ္ပြားႏႈန္း ၂၂၆ မႈပိုမ်ားျပားခဲ့သည္။
 
 
ထို႔အျပင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မုဒိမ္းမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၄၂၆ မႈႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ၇၉ မႈပိုမ်ားျပားခဲ့သည္။
 
ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႔အမႈမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္းသည့္အျပင္ ပစၥည္းလုယက္မႈ လူသတ္ျပီး အေလာင္းေဖ်ာက္မႈမ်ားပါ က်ဴးလြန္ေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈ မရွိဘဲ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသည္။