မိုးႏွမ္းအဖြင့္ေစ်း ျမင့္တက္

ယခုႏွစ္မိုးႏွမ္းအဖြင့္ေစ်းမွာ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ၄၅ ပိႆာႏွမ္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းခန္ ့ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ႏွမ္းေစ်းကြက္အတြင္းထံမွ သိရသည္။
 
တရုတ္၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ႏွမ္းစိုက္ရာသီအတြင္း ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ ႏွမ္းစိုက္ခင္းအခ်ဳိ ့ပ်က္စီး၍ ႏွမ္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည့္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားက
ေျပာၾကားသည္။
 
သို ့ေသာ္ ယခုႏွစ္ မိုးႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ မ်ားျပားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
 
Credit : The VOICE Daily