မိုးသည္းထန္၍ လူ ၄၄၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘးဒဏ္ခံရျပီး ၁၈ ဦးေသဆံုးခဲ့

ဇြန္လပထမပတ္ခန္႔မွစ၍မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဇြန္ ၁၉ ရက္အထိစာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၄၄၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရျပီး လူ ၁၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးေလ၀သ သတင္းမ်ားႏွင့္ျမစ္ေရအေျခအေနထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္သတိျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လည္း သတိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အလ်င္အျမန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကပါရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက Hotline ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆ ႏွင့္ ၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊အကူအညီရယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
 
Credit-Myanmar Times