မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္

အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္အတြက္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားရွိ Mobile Banking ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာအင္တာနက္ iBanking အေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သည့္ဘဏ္မွမဆို အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကို ဇူလိုင္လတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ယမံုေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
Mobile Banking ႏွင့္  iBanking အေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္ပုဂၢလိက ဘဏ္မွမဆိုျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တရား၀င္စတင္ေပးေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဗဟိုဘဏ္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
ဘဏ္သို႕လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရပါက အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလုိဘဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသြားမည္ျဖစ္ျပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူသြားသည့္အတြက္ အခြန္ထမ္းလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာဆိုသည္။