ဘရာဇီး သမၼတေဟာင္း ျခစားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႕ ယူဆရတာေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘရာဇီး သမၼတေဟာင္း "လူး၀စ္ဇ္ အင္နာ့စီ ယို လူလာ ဒါ ေဆးလ္ဗား "ကို ေထာင္ဒဏ္က်ခံရဖို႔ ဘရာဇီးတရားရံုးခ်ဳပ္က ဧျပီ(၅)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။
လာဘ္ေငြယူခဲ့တာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁၂)ႏွစ္က်ခံရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ တရားရင္ဆုိင္ေနရစဥ္မွာ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။သူ႔ကိုစြပ္စြဲမႈေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ေတြပါေနျပီး လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလမွာ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္၀င္မွာကို တားျမစ္လိုတာလို႔ သမၼတေဟာင္း လူလာက အခိုင္အမာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
သမၼတဘယ္သူျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာကို လူထုဆႏၵေကာက္ခံခဲ့ရာမွာ လူလာကေရပန္းစားေနျပီး ဘရာဇီးတရားရံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ အမိန္႔ဟာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးမႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့တယ္လို႔ လူလာရဲ႕ အလုပ္သမားပါတီကေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။သူေထာင္ဒဏ္ခံရမွာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းကိစၥရပ္ေတြ မျပီးေသးသေရြ႕ အသက္(၇၂)ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ လူလာက လြတ္လပ္ေနဦးမွာပါ။လူလာဟာ(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ကေန (၂၀၁၁)ခုႏွစ္အထိ ဘရာဇီးသမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
 
သမၼတအျဖစ္ ျပန္ေရြးေကာက္ခံရဖို႔ ေရပန္းစားေနေပမဲ့ လူလာဟာ ျပည္သူေတြၾကားေသြးကြဲေစႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆၾကတာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။