ဘရက္ဇစ္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရွိန္မေလွ်ာ့ရန္ ျဗိတိန္သည္ တရုတ္ႏွင့္ ပညာေရး စီးပြားေရး ပိုမိုပူးေပါင္းမည္

ဘရက္ဇစ္ျဖစ္စဥ္ဟုေခၚသည့္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ျဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ျပီးပါက ကုန္သြယ္ေရးအရွိန္မေလွ်ာ့ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏွင့္ ပိုမိုခ်တ္ဆက္ႏိုင္ေရး ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမသည္ ေပက်င္းသို႔ သံုးရက္ခရီးေရာက္ရွိလ်က္ရွိျပီး ပညာေရး စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ပညာေရးပူးေပါင္းမႈအျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသခ်ၤာဆရာမ်ား အျပန္အလွန္လဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ တရုတ္တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအရွိန္ျမွင့္ရန္ ျဗိတိန္က ကူညီမည့္အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။ျဗိတိန္ တရုတ္ဆက္ဆံေရး ေရႊေခတ္ထူေထာင္မည္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေမက ဆိုသည္။ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေရး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေရးမ်ားလည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သလို ေဟာင္ေကာင္အေရးလည္းပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေမသည္ တရုတ္တမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေမ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔တြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လည္း ပါ၀င္သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေမ၏ တရုတ္ခရီးစဥ္သည္ တရုတ္-ျဗိတိန္ကမၻာလံုးခ်ီ မဟာဗ်ဳဟာက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနကလည္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။