ဘန္ေကာက္ဗံုးကြဲမႈအတြက္ အလိုရွိသူႏွစ္ဦး ထိုင္းရဲ ထပ္မံထုတ္ျပန္

လူ ၂၀ ခန္႕ေသဆံုးၿပီး လူေပါင္းရာခ်ီ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလိုရွိသူႏွစ္ဦးကိုထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ယေန႕ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တိုက္ခန္းတစ္ခုအတြင္းမွ ဗံုးျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိသူႏွစ္ဦးကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕က ဧရာ၀ဏ္နတ္ကြန္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္မည္သူ၊မည္၀ါဟုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံုတူပန္းခ်ီမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႕ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အလိုရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။
 
Credit:The VOICE Daily