ဘန္ေကာက္ဗံုးကြဲမႈအတြက္ မသကၤာသူႏွစ္ဦးကို ထပ္မံထိန္းသိမ္း

ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ ျပီးခဲ့ေသာလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ဗံုးကြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မသကၤာသူႏွစ္ဦးကို ထပ္မံထိန္းသိမ္းလိုက္ကာ ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့သူမွာ အခေၾကးေငြယူျပီး ဗံုးျပဳလုပ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း
Bangkok Post သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။
 
စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန ့က ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သူမွာ အသက္ ၂၅ႏွစ္အရြယ္ ယူဆူဖူမီရီုလီဆိုသူျဖစ္ျပီး ၎သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန ့က ဧရာ၀ဏ္နတ္ကြန္းတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ဗံုးကို အျခားသူတစ္ဦး၏ ေငြေပးေစခိုင္းမႈအရ
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္ဟု  ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ ့က ေျပာၾကားသည္။
 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ လူေပါင္း ၂၀ ခန္ ့ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဘန္ေကာက္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးကိုပါ ထပ္မံထိန္းသိမ္းထားသည္။
 
Credit: The VOICE Daily