ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရး ၾကန္႔ၾကာမႈကို အစိုးရခ်င္းဧျပီ ၁၁ရက္ေဆြးေႏြးမည္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ  ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရး ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ဧျပီ၁၁ရက္တြင္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၌ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္  ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္  ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၊ျပည္ထဲေရးတို႔ႏွင့္  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ကာ ဧျပီလ ၁၁၊၁၂ ရက္ေန႔တြင္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ကေျပာၾကားသည္။
 
ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံရန္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကဆိုသည္။