ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္(နက္ေမာက္) ႏွင့္ (ရန္ကုန္) ၌ အထူးျပပြဲမ်ား သံုးရက္ဆိုက္တိုက္ အခမဲ့ျပသမည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္(နက္ေမာက္)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္(ရန္ကုန္)တို႔အား အမ်ားျပည္သူေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အထူးျပပြဲမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၉မွစ၍ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္အထိ သံုးရက္ဆက္တိုက္ အခမဲ့ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသာျပတိုက္ဦစီးဌာနမွ သိရသည္။
ယင္းသို႔ အထူးျပပြဲျပသရန္ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားက ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး အထူးျပပြဲအျဖစ္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္က ေနထိုင္သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသမည္ျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္(ရန္ကုန္)၏ ၾကံ့ခိုင္မႈအေနအထားေၾကာင့္ အေပၚထပ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ အေပၚထပ္ရွိအခန္းမ်ား၏ျမင္ကြင္းကို LED တီဗီျဖင့္ျပသထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္ (နက္ေမာက္) ကိုလည္း ၾကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနအရ တစ္သုတ္လွ်င္ ၃၀ ဦးသာတက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္(နက္ေမာက္) သို႔ လာေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ကင္မရာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ဗီႏီုင္း၊ ပုလင္း၊ ဘူးႏွင့္အလံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလံကိုင္ေဆာင္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ တုတ္ႏွင့္သံပိုက္၊ ေကာ္ပိုက္မ်ား၊ မီးျခစ္ႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္အမိ်ဳးမိ်ဳးကို ယူေဆာင္ခြင့္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ထုုတ္ျပန္ထားသည္။
 
Credit - Myanmar Times