ပဲခူးေရေဘးေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားရေသာ စာသင္ေက်ာင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ယေန႕ျပန္ဖြင့္မည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အေရွ႕ျခမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားရေသာ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ယေန႕(ၾသဂုတ္လ ၆ရက္)မွစ၍ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးထံမွသိရသည္။
ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္မွစ၍ ေက်ာက္ၾကီး၊ေရႊက်င္၊မေဒါက္၊ပဲခူး၊ေတာင္ငူျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရပါတယ္။ဇူလိုက္လ ၃၁ ရက္ကေက်ာင္း ၃၀ေက်ာ္သာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး က်န္ရွိေနေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ယေန႕တြင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း ျမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္ခန္႕ မွစ၍ ေရၾကီးေရလွ်ံ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျပီး လူခုႏွစ္ေသာင္းခန္႕ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၁၅၁ ခုတြင္ ခိုလႈံခဲ့ရပါတယ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္မွစ၍ ေရႊက်င္ျမစ္ေရ၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရႏွင့္ ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ႔သည္။
 
Credit - The Voice