ပုဂၢလိကဘဏ္သစ္ေလးခုကို မၾကာခင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမယ္

ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိကဘဏ္ အသစ္ေလးခုကို မၾကာခင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမယ္လို႔ ေမလ၂၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္ မွာရွိတဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏  ဒုတိယတစ္နွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠဌဦးစိုးသိန္းကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က မၾကာခင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမယ့္ ဘဏ္ေတြကေတာ့ မႏၱေလးေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၊ စစ္ကိုင္းေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၊ ေက်ာက္မ်က္ဘဏ္န႔ဲ ခရီးသြားဘဏ္တို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ေရြနန္းေစာဘဏ္ကိုလဲ စိစစ္ေနတယ္လို႔ ဦးစုိးသိန္းက ေျပာပါတယ္။
 
ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ စိစစ္ရာမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုကေတာ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႔သာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားတ့ဲရွယ္ယာရွင္ေတြကို စီစစ္မႈေတြအေနန႔ဲ အခြန္ေဆာင္ၿပီးသူျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ကင္းလြတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႔၊ ခိုင္မာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳး ရွိဖို႔နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုလည္ပတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမ့ဲ အခ်က္ေတြ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိတဲ့လူေတြ ပါ၀င္ခ်င္းရွိမရွိကိုပါ စီစစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပုဂ္ၢလိက ဘဏ္ ၂၄ခုန႔ဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ခုရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္