ပို႔ကုန္စံခ်ိန္တင္မႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၂)ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိျပီး ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ (၄)ဘီလီယံေက်ာ္တိုးလာ

 
(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ခင္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၂)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံ့ပို႕ကုန္တန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္မႈႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္မႈက႑ပမာဏဟာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄)ဘီလီယံေက်ာ္တိုးျမင့္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေကာက္ယူထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဖို႔ တစ္ပတ္ခန္႔အလို မတ္လ(၂၃)ရက္ထိ ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၂.၅)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ (၄.၃)ဘီလီယံ တိုးျမင့္လာခဲ့တယ္လို႔ ဧျပီ(၂)ရက္က ပုဂလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ႏွစ္ကုန္ အေသးစိတ္စာရင္း မခ်ဳပ္ရေသးေပမယ့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄)ဘီလီယံနဲ႔ စံခ်ိန္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ပို႔ကုန္ေတြကေတာ့ ဆန္စပါး၊ပဲမ်ိဳးစံု၊ေရာ္ဘာ၊ေရာ္ဘာစိမ္း၊ခ်ဳပ္ျပီးသား အ၀တ္အထည္ ေတြျဖစ္ျပီး ဆန္စပါးကလည္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပဲစိုိက္ေတာင္သူေတြကေတာ့ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီအတြက္ အိႏၵိယအစိုးရနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ပဲတန္ခ်ိန္မကန္႔သတ္ဘဲ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ေရးရာ အပါအ၀င္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
 
 
(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္က ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္(၂)သိန္း၊မတ္ပဲ၊ပဲတီစိမ္း တန္ခ်ိန္(၄)သိန္းသာ တင္ပို႔နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို မူ၀ါဒ(၁၂)ခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသလို ကုန္သြယ္မႈက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆက္လက္တိုးတက္ဖို႔ပဲ အလားအလာရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။