ပညာေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာတင္သူအားလံုး လူေတြ႔ေျဖဆိုခြင္႔ရမည္

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔အတြက္ ေလ်ွာက္ထားသူအားလံုးကို လူေတြ႔ေျဖဆိုခြင္႔ေပးသြားမယ္လို႔ ဇြန္လ (၂၆) ရက္က ပညာေရးတကၠသိုုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြက ေျပာပါတယ္္။ 
ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္အေနနဲ႕ အခုႏွစ္မွာေတာ႔ တစ္ႏို္င္ငံလံုးက တကၠသိုလ္ဝင္းတန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထား ခြင္႔ျပဳခဲ႕ျပီး ေခၚယူမယ္႔ ဦးေရကိုလည္း မႏွစ္ကအေရအတြက္ျဖစ္တဲ႕
(၃၀၀)ထက္ ပိုတိုးကာ ေက်ာင္းသား(၄၀၀)အထိ  ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
၀င္ခြင္႔ေလ်ွာက္ထားမႈကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္က စလက္ခံေနျပီး ဇြန္လ(၂၄)ရက္အထိ လာေရာက္ ေလ်ွာက္ထားသူ (၅၀၀)နီးပါး ရွိေနျပီလို႕သိရပါတယ္။ ေလ်ွက္လႊာေတြကိုဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္အထိ လက္ခံမွာျဖစ္ျပီး 
လူေတြ႔ကိုေတာ႔ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္နဲ႕ (၇)ရက္ေန႕ေတြမွာ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၀င္ခြင္႔စနစ္ စေျပာင္းတဲ႕ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုထဲက တကၠသိုလ္တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ႔ လူေတြ႔ကို အားလံုးမေျဖဆိုရပဲ ဆယ္တန္း အမွတ္ေပၚ မူတည္ျပီး လူေတြ႔ေျဖဆိုခြင္႔ရသူ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႕ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈကိုေတာ့ ေလ်ွာက္ထား သူအားလံုးေျဖဆိုခြင္႔ရမွာျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ရိုးေတြထက္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈကို အေျခခံျပီး ေမးျမန္းမယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ပညာေရးတကၠသိုလ္ ငါးႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင္႔ရသူေတြစာရင္းေတြကို ေတာ႔ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ၾသဂုတ္လ (၁၆)ရက္ေန႕ကေန စက္တင္ဘာ (၁၂)ေန႕အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႕မွာေတာ့ ပညာေရးတကၠသိုလ္ကိုစတင္ ဖြင္႔လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အခုႏွစ္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ကိုေတာ႔ သိပၸံတြဲအတြက္ အနိမ္႔ဆံုး(၄၅၅)မွတ္၊ ၀ိဇၨာ-သိပၸံတြဲအတြက္ အနိမ္႔ဆံုး (၄၂၀)မွတ္နဲ႕ ၀ိဇၨာတြဲ အတြက္ အမွတ္(၄၀၀)ႏွင္႔ အထက္ရရွိခဲ႕သူေတြ ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေခၚယူမယ္႔ ေက်ာင္းသား(၄၀၀)ထဲမွာ အမ်ိုးသား နဲ႕အမ်ိဳးသမီး တစ္၀က္စီေခၚယူမွာျဖစ္ျပီး ၊ သိပၸံတြဲနဲ႕ေလ်ွာက္ထားသူေတြ ထဲက လူႏွစ္ရာ ၊နဲ႕၀ိဇၨာ-သိပၸံတြဲ ၊ ၀ိဇၨာတြဲ နဲ႕ ေလ်ွာက္ထား သူေတြထဲက 
လူတစ္ရာစီေခၚယူမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေတာ႔ စစ္ကိုင္းနဲ႕ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုသာရွိျပီး ငါးႏွစ္တက္ေရာက္ျပီးပါက အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင္႔ကို သင္ၾကားခြင္႔ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နမိတ္ျပင္ပ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကလာတက္မယ္႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားေတြအတြက္ ကမာရြတ္နဲ႕လိႈင္နယ္ေျမမွာ ေက်ာင္းသူ အေဆာင္ (၆)ေဆာင္နဲ႕ေက်ာင္းသားအေဆာင္(၄)ေဆာင္ထားရွိေပးထားျပီး 
 
အေဆာင္စရိတ္အခမဲ႕ျဖစ္သလို တစ္လကို စားစရိတ္ တစ္ဦးကို သံုးေသာင္းႏႈန္းေထာက္ပံ႔ေပးမယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ BED တက္ေရာက္ေနသူ (၃၄၅၅) ေယာက္၊ မဟာဘြဲ႕ MED တက္ေရာက္ ေနသူ (၁၇၆)ေယာက္ နဲ႕ ပါရဂူဘြဲ႕ PhD တက္ေရာက္ေနသူ (၁၅၄) ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ က ဖြင္႔လွစ္တဲ႕ ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ေနသူ (၃၃၀) ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။