ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္မွာပါ၀င္သည္႔ဂီတနဲ႔ ကာယဘာသာရပ္ကိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေန

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စတင္သင္ႀကားေနျပီျဖစ္တဲ႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္မွာ ပါ၀င္တဲ႔ဂီတနဲ႔ ကာယဘာသာရပ္ေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြစိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနတယ္လို႔ သင္ႀကားေရးပိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ဆရာမေတြကေျပာပါတယ္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကပညာေရးအဆင္႔ျမွင္႔တင္မႈအျဖစ္အခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္ကိုစတင္သင္ႀကားေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခုအေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ႀကားေနတဲ႔ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္မွာပါ၀င္တဲ႔ဂီတနဲ႔ ကာယဘာသာရပ္ဟာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေပ်ာ္ရြင္စြာစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတဲ႔ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဒီဘာသာရပ္ေတြကိုေက်ာင္းသားေတြ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္မွာျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္စာ၊သခ်ၤာ၊လူမႈေရး၊သိပၸံ၊စာရိတၱနဲ႔ျပည္သူ႔နီတိ၊ပန္းခ်ီ၊ဂီတ၊ကာယပညာ၊ဘ၀တြက္တာစတဲ႔ဘာသာရပ္(၁၀)ဘာသာပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အဲဒီလိုေျပာင္းလဲလိုက္ရာမွာတစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ေတြမွာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြတစ္ဦးခ်င္းသင္ယူရသလိုအုပ္စုလိုက္သင္ယူရတာေတြရွိလာတဲ႔အတြက္သင္ခန္းစာေတြကိုပိုစိတ္၀င္စားလာျပီးကေလးဗဟိုျပဳသင္ႀကားနည္းစနစ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ဥာဏ္ရည္ေတြလည္းထက္ျမက္လာတယ္လို႕ဆရာမတစ္ဦးကလည္းအခုလိုေျပာပါတယ္။
 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္နွစ္မွာသူငယ္တန္း(kG)သင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီး၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္မွာပထမတန္းသင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ပါတယ္အခု၂၀၁၈၂၀၁၉ပညာသင္နွစ္မွာဒုတိယတန္းသင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီးလာမယ္႔ႏွစ္ေတြမွာလည္းသင္ရုိးေတြအဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုေျပာင္းလဲထားတဲ႔ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္ကိုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)  တို႕ကပူးေပါင္းေရးဆြဲထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။