ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရး ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံ ဘက္က ျပင္ဆင္ခ်ိန္လုိအပ္တာေၾကာင့္သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မပုိ႔ျဖစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ျမန္မာဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ္ရွ္႕နုိင္ငံဘက္က ျပင္ဆင္ခ်ိန္လုိအပ္တာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ရက္မွာ မပုိ႕ျဖစ္ခဲ႔ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ကေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီး ဌာန႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာက္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ျမန္မာနဲ႔ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံတုိ႔အၾကား ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႕မွာ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းဖုိ႔ သေဘာတူခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာဘက္က ေပးပုိ႔လာတဲ႔ ေဖာင္ေတြမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကို ျဖည့္ခုိင္းရမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီ့အတြက္ UNHCR ရဲ႕ အကူအညီကုိရယူ ရမွာျဖစ္တာ ေၾကာင္႕အခ်ိန္အနည္းငယ္လုိအပ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္၊ ဒါ႔ေၾကာင့္သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ျပန္လည္မပုိ႔နုိင္တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာဘက္ကေတာ့ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြအတုိင္း ႏွစ္လျပည့္တဲ႔ေန႔မွာ လက္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း တစ္ခုနဲ႔ ၾကားစခန္းနွစ္ခုတုိ႔ကုိတည္ေဆာက္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

လက္ခံဖုိ႔အစီအစဥ္ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းေတြကုိ အဆင္သင္႔ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလႏွစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး အေရအတြက္ကန္႕သတ္ထားတာမရွိပဲ ျမန္မာဘက္က သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီသူေတြကုိ လက္ခံသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။