တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္သံုးခုတြင္ ကင္ဆာေရာဂါစာရင္းေကာက္မည္။

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ပိုမိုတိက်သည့္ စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ုသုံးခုတြင္ ယခုႏွစ္တြင္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မကူစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဌာနခြဲမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ကံေကာင္းက ေျပာၾကားသည္။
″ကင္ဆာနဲ႔ပက္သက္ျပီး အဓိက ကုသမႈဌာနေတြနဲ႔ ကင္ဆာလူနာ အလာမ်ားတဲ့ ေဆးရံုေတြမွာလုပ္သြားမယ္။လူဦးေရအေျချပဳ ကင္ဆာလူနာစာရင္း လုပ္ခ်င္တာပါ '' ဟု ၄င္းကရွင္းျပသည္။
အဆိုပါ လူဦးေရအေျချပဳ ကင္ဆာလူနာစာရင္းေကာက္ယူျခင္း ( Cancer Registry) ကိုရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တို႔ရွိ ေဆးရံုၾကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး၌ စာရင္းေကာက္ယူမႈကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း မည္သည့္ ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစား၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အသက္အရြယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ကာ ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ကုသေရးအပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေသခ်ာသိရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနထံမွသိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၌ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူမၾကီးကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ သားဥအိမ္ကင္ဆာႏွင့္  အစာအိမ္ကင္ဆာမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူမ်ား၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူထက္၀က္ခန္႔မွာ ေရာဂါကြ်မ္းမွသာ  ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကိုသိရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ထံမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice