တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သမၼတကိုမေတြ႔မီ စက္တင္ဘာ ၈ တြင္ UWPC ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမည္

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ခင္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UWPC) ဒုတိယဥကၠဌ သမၼတရံုး၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ 
ေနျပည္ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမည္ဟု ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ အၾကီးတန္းအၾကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။
 
NCA  စာခ်ဳပ္ အျပီးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စက္တင္ဘာ ၉ရက္ေန႔၌ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ရာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ အၾကိဳေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊက
ဆိုသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily