တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရန္လိုဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျပာဆို

ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ MCC ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ (၇၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အၾကိဳ ကရင္ရိုးရာဒံုးအကျပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကရင္ရိုးရာအကပေဒသာ ေဖ်ာေျဖေရးအခမ္းအနားဆုေပးပြဲတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏စည္းလံုးညီညြတ္မႈမွသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွိုင္ငံေတာ္ၾကီး ထူေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္ျပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က တိုင္တြန္းေျပာဆိုသည္။