တရုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ေလေၾကာင္းစစ္ေရးပူးတြဲေလ့က်င့္

ေတာင္အာရွရွိ အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴဟာ မဟာမိတ္ပါကစၥတန္သည္ အာရွပစိဖိတ္ အေမရိကန္၏ျပိဳင္ဘက္ တရုတ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Xinhua သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
 
(သိမ္းငွက္)၄ ဟုအမည္ရေသာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ဗံုးၾကဲ ေလယာဥ္မ်ား၊တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းတရုတ္ေလတပ္မွ ေျပာခြင့္ရအရာရွိ ရွန္ဂ်င္ကီက ဆိုသည္။
 
တရုတ္ေလတပ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုမႈရွိရာ ယခုအစီအစဥ္သည္ တရုတ္-ပါကစၥတန္ေလတပ္ႏွစ္ခုၾကား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္မည့္ စစ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။
 
 
 
Credit The VOICE Daily