တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္၍ နယ္စပ္ေဒသတည္ျငိမ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တရုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးစိုး၀င္းေတြ႕ဆံု

ျမန္မာ-တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္၍ အျပန္အလွန္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး Chang Wanquan ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး စိုး၀င္းတို႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
 
 
စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ကတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျမန္မာ-တရုတ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး စိုး၀င္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
 
Credit - The VOICE Daily