တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို အတိုးမပါဘဲ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဒု၀န္ၾကီးေျပာၾကား

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားသည္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္တြက္ၾကည့္ပါက တိုက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ မူရင္းေရာင္းေစ်းထက္ မ်ားစြာၾကီးျမင့္သြားျခင္းေၾကာင့္ အတိုးမပါဘဲ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာၾကားသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေသာတိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း၁၂၀ျဖင့္၁၅ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းမည္ဆိုပါက အတိုးႏႈန္း၁၃က်ပ္နီးပါးျဖင့္တြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း၂၇၀ခန္႔ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူစိတ္၀င္စားမႈမရွိသည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဌာနတြင္အစိုးရ၂ႏွစ္ျပည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို  ၎ကရွင္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အိမ္ရာက႑အေနႏွင့္ ၂၀၃၀ခုႏွစ္အထိ အိမ္ရာေပါင္း ၁သန္းေဆာက္လုပ္ရန္ရွိျပီး ယခုအစိုးရ၂ႏွစ္တာကာလ အတြင္း၌လည္း  အိမ္ရာ၁၀,၉၂၄ ခန္႔ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးသည့္အခန္း၅၄၇၈ခန္းရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊၅၁၇၆ ခန္းမွာလည္း၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ကဆိုသည္။