တည္ဆဲအလုပ္သမား ဥပေဒေတြကုိ စီစစ္သုံးသပ္ျပီး ေခတ္ကာလနဲ႔ ကုိက္ညီေစဖုိ႔ ျပင္ဆင္မူေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဆို

ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Kempinski hotel  မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ တတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ဖုိရမ္မွာ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔စဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ အလုပ္သမားက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေနနဲ႔ က်န္ရွိတဲ႔ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒေတြကုိ စီစစ္သုံးသပ္ၿပီး ေခတ္ကာလနဲ႔ ကုိက္ညီေစဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။
 
ယခုက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ဖုိရမ္မွာ နုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အလုပ္သမားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေၾကာင္းအရာေတြ အပါအ၀င္ ႀကဳံေတြ႔ရမဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖုိရမ္ကုိဥိီးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တက္ေရာက္လာသူေတြအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
၂၀၁၅ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဖုိရမ္မွာေတာ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားနဲ႔ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင္႔သုံးပြင့္ဆုိင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၀င္ေတြ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး အလုပ္သမားဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္သေဘာတူႏုိင္ခဲ႔ကာ ၂၀၁၆မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ဖုိရမ္မွာေတာ႔ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း)ကို သုံးပြင့္ဆုိင္ ညိုနွုိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြား ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးဥပေဒ စတဲ႔ ဥပေဒ၃ခုကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
တတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ႔ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာဖုိရမ္ကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္နဲ႔ ၁၈ရက္တုိ႔မွာ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပ သြားမယ္လုိ႔ သိရၿပီး ဖုိရမ္ကုိ သံအမတ္ၾကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစုိးရဌာနေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။