တစ္ႏွစ္ၾကာရပ္နားထာရသည့္(၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ျပန္လည္က်င္းပေရး အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ဖဲြ႔ညိႈႏိႈင္း

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္နားထားရသည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံုတတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀း ျပန္လည္က်င္းပရန္ အစိုးရႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၁၀ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဗဟို႒ာန၌ ေမ၃၀ရက္က ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမ၃၀ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းခဲ့ၾကျပီး ေမ၃၁ရက္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေပၚမူတည္ကာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လံုတတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လအတြင္း က်င္းပရန္ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာဆုိသည္။
 
 
Credit-Myanmar Times Daily