တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၀ က်ပ္နီးပါးသို႔ျပန္ေရာက္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃
ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ျပည္ပေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္နီးပါးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရဘဏ္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က ေခၚယူေတြ႕ဆံုျပီးေနာက္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၈၆ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ထပ္မံျမင့္တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဇြန္လ ၃၀ ကထက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
အေမရီကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ေန၍ ျပည္တြင္းေငြလႊဲႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းတန္ဖိုးက်ဆင္းမွသာ ျပန္လည္က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
ျပင္ပေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းအထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ညေနပိုင္း၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၉၉ က်ပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေစ်းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၆ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
Credit - The Voice