တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္မ်ား သင္ၾကားေန

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကို သင္ၾကားေပးေနျပီး ဇူလိုင္လကုန္မွာက်င္းပမယ့္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးျခင္း စာေမးပြဲမွာေတာ့ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကို ပထမဆံုး ေျဖၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈအျဖစ္ ယခု (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို စာေမးပြဲပံုစံသစ္ေတြကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေက်ာင္းသူေတြကို စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြ သင္ၾကားေနျပီး အခုဇူလိုင္လကုန္မွာ က်င္းပမယ့္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲမွာ အဆက္ခဲမရွိေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ အမွတ္ (၆) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္က ဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
ယခုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ တကၠသိုလ္၀ငင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ဟာ ဓမၼဓိဌာန္ေမးခြန္းေတြ မပါ၀င္ေတာ့ပဲ သင္ရိုးမွာမပါ၀င္တဲ႔ ေတြးေခၚသံုးသပ္ ေျဖဆိုရမယ့္ ေမးခြန္းေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးတဲ႔ ေမးခြန္းပံုစံေတြ ေမးျမန္းမွာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ အရင္ေမးခြန္းပံုစံထက္ ပိုျပီးခက္ခဲမႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္လို႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။