တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ယခုလကုန္ပိုင္း စတင္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စားေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဇြန္လ၂၆ရက္မွစ၍ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ဇြန္လ၁၁ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ေျပာၾကားသည္။တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညြန္စာအုပ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာစစ္ဌာန ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားထံမွာ ဇြန္လ၂၅ရက္မွစ၍ ေတာင္းယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။
 
ဇြန္လ၂၆ရက္မွ ဇူလိုင္လ၂၀ရက္အတြင္း ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ကမာရြက္ျမိဳ႕နယ္၊သထံုလမ္းရွိ အဆင္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ရံုးခြဲသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။အဆင္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ထံလိပ္မူ၍ ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္၊လြိဳင္ေကာ္ တကၠသိုလ္၊ဘားအံတကၠသိုလ္၊ဟားခါးတကၠသိုလ္၊မံုရြာတကၠသိုလ္၊စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္၊ထား၀ယ္တကၠသိုလ္တို႕မွ တစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ျပည္တကၠသိုလ္၊ပဲခူးတကၠသိုလ္၊မေကြးတကၠသိုလ္၊ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊မိတီၳလာတကၠသိုလ္၊ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္၊စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္၊ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တို႕မွလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ေတာင္ၾကီးတကၠသိုလ္၊လားရိႈးတကၠသိုလ္၊က်ိဳင္းတံုတကၠသိုလ္၊ပုသိမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဟသၤာတ တကၠသိုလ္တို႔မွ လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ တကၠသိုလ္၁၁ခု၏ ၀င္ခြင့္ကိုမူ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
 
Credit -The Voice